טופס

 • סעיף 1 | פרטי בעל התוכנית

 • פורמט תאריך:MM סלאש DD סלאש YYYY
 • סעיף 2 | הצהרה עצמית FACTA

 • סעיף 3 | סוג התכנית

 • סעיף 4 | אופן התשלום - הפקדה חד פעמית / הפקדה שוטפת*

 • הפקדה חד פעמית

 • הפקדה שוטפת

 • גילוי נאות

 • פרטי כרטיס אשראי

 • הצהרה לפי חוק הלבנת הון

 • סעיף 5 | הצהרות

 • סעיף 6 | הצהרות הלקוח

 • סעיף 7 | מינוי מוטבים במקרה פטירת בעל הפוליסה

 • סעיף 8 | תנאים וערבויות

 • סעיף 9 | הוראות כלליות

 • סכום הפקדה
  שנה 1
  שנה 2
  שנה 3
  שנה 4
  שנה 5
  1,000 - 1,500 ₪
  0%
  2%
  4%
  4%
  4%
  2,000 - 2,500 ₪
  0%
  2%
  5%
  5%
  5%
  3,000 - 5,000 ₪
  0%
  3%
  6%
  6%
  6%
 • הפקדות שוטפות
 • הלקוח מאשר את הצטרפותו לתכנית "ספיר השקעות אישי" בהתאם לתנאים המפורטים מעלה:
 • פורמט תאריך:MM סלאש DD סלאש YYYY
 • פורמט תאריך:MM סלאש DD סלאש YYYY